Vraťme se k systému malých policejních okrsků

Vraťme se k systému malých policejních okrsků

Pocit bezpečí patří k těm vůbec nejdůležitějším podmínkám spokojeného života. Máme štěstí, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Platí to i o Šumpersku a Jesenicku a úkolem politiků je udělat vše, aby to tak i zůstalo. Důležitým faktorem ovlivňujícím...
Podnikání potřebuje dobré dopravní spojení

Podnikání potřebuje dobré dopravní spojení

Podnikat jsem začal před 25 lety a v současné době mám provozovny na Šumpersku a Jesenicku. Téma podnikání je mi proto velmi blízké a podmínky na Šumpersku a Jesenicku znám velmi dobře. Podnikatelé na Šumpersku a Jesenicku potřebují dobré dopravní spojení. Znamená to...
Senioři patří mezi nás

Senioři patří mezi nás

Jedním z nejviditelnějších úspěchů polistopadového vývoje v naší zemi je prodloužení průměrné délky života našich občanů. Nyní se dožíváme o 7,5 roku vyššího věku než na konci komunistické éry. Zásluhy si mezi sebe dělí především výrazně čistší životní prostředí a...
Jeseníku by slušela zdravotnická škola

Jeseníku by slušela zdravotnická škola

Můj volební obvod charakterizují především hory a delší dojezdová vzdálenost do krajského města. V řadě situací naši obyvatelé nemohou spoléhat na rychlou pomoc Olomouce. Patří k nim především zdravotnictví. Nemocnice v Šumperku a Jeseníku budou pro obyvatele našich...
Vraťme vzdělání jeho vážnost a prestiž

Vraťme vzdělání jeho vážnost a prestiž

V současném světě nabývá stále většího významu vzdělání. Už ne pouze jako příprava na budoucí povolání, přestože v této věci bude hrát vždy důležitou roli, ale i jako součást začlenění lidí do společnosti a obrana proti moderním hrozbám. Vzdělaný člověk je vždy...