Pocit bezpečí patří k těm vůbec nejdůležitějším podmínkám spokojeného života. Máme štěstí, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Platí to i o Šumpersku a Jesenicku a úkolem politiků je udělat vše, aby to tak i zůstalo.

Důležitým faktorem ovlivňujícím kriminalitu je ekonomická situace našich občanů. Spokojení lidé mají méně důvodů porušovat zákon. Podstatná je také preventivní ochrana před alkoholismem a zneužívání omamných látek. Nemám na mysli pouze represi, ale i dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit.

Příležitost k pozitivní změně vidím i ve změně organizace republikové policie. Jsem příznivcem malých policejních okrsků, ve kterých budou sloužit strážci zákona s detailní znalostí místních podmínek a lidí. Věřím, že by to vedlo nejen ke snížení drobné kriminality, která naše občan mimořádně obtěžuje, ale i omezení stále se rozmáhajícího vandalismu.