Do voleb jdu s přesvědčením, že senátor není osobou bez velkého vlivu. Na rozdíl od řady jiných lidí věřím, že senátor může výrazně pomoci svému volebnímu obvodu. Člen horní komory Parlamentu ČR se má stále pohybovat mezi občany a být nápomocen obcím, veřejné správě, podnikatelům i všem lidem.

V našem senátním obvodu je 74 obcí, to je 74 komunit lidí, které trápí velmi odlišné problémy. Hodlám je všechny navštívit, hovořit s místními lidmi a hodně jim naslouchat. Už nyní se ptám, co je v jejich obcích trápí a jak bych jim mohl pomoci.

Některá témata jsou jasná již nyní a uvádím je níže.

 

Péče o zdraví

Podpora rozvoje nemocnic v Šumperku a v Jeseníku a zajištění dostupné ambulantní péče pro všechny obyvatele.

Vzdělání

Podpora rozvoje vzdělávání s důrazem na učňovské školství.

Bezpečnost a ochrana před vandalismem

Podpora vzniku policejních okrsků s detailní znalostí místních podmínek.

Péče o seniory

Podpora vzniku nových domů s pečovatelskou službou.

Dopravní dostupnost

Dobudování napojení silnice i/44 na dálniční síť.

Podnikání

Podpora malého a středního podnikání s důrazem na podporu využití místních surovin včetně dřeva a kamene.

Podpora mladých lidí

Je nutné vytvářet podmínky, aby z regionu neodcházeli mladí lidé.

Turistika

Podpora místní turistiky a cestovního ruchu.

Celý život žiji v Jeseníkách. Do poloviny 90. let na Jesenicku, od roku 1995 v Bludově na Šumpersku. Na obou stranách hor také podnikám. Postupně jsem vybudoval dvě provozovny v Bludově a jednu v Písečné. Dlouhodobě v nich dávám práci asi 60 místním lidem. Troufám si tvrdit, že volební obvod 65 díky tomu znám velmi dobře. Uvědomuji si, že lidé na Vidnavsku či Zlatohorsku mají zcela odlišné problémy například od občanů Šumperka.

V komunální politice jsem aktivní už od 90. let, ovšem poprvé jsem kandidoval do zastupitelstva v Bludově v roce 2006. Nyní mi bude končit třetí volební období zastupitele a druhé období neuvolněného místosty obce. Po celou dobu působím jako předseda sociální komise Bludova.

V letošním roce jsem oslavil 60. narozeniny. Životní oporou je mi partnerka Lenka a moje dvě děti, Tomáš a Jana. Díky synovi už mám i dva vnuky, Josífka a Jeníčka. Moje děti se připravují na převzetí výrobních závodů. Syn v Písečné a dcera v Bludově. Ve volném čase se snažím věnovat sportu, četbě, myslivosti, kultuře a cestování.