Můj volební obvod charakterizují především hory a delší dojezdová vzdálenost do krajského města. V řadě situací naši obyvatelé nemohou spoléhat na rychlou pomoc Olomouce. Patří k nim především zdravotnictví.

Nemocnice v Šumperku a Jeseníku budou pro obyvatele našich hor vždy důležitými místy pomoci. Obě jsou soukromé, což ovšem pro pacienty není vůbec důležité. Není k nim totiž žádná odpovídající alternativa. A v případě zdravotní péče by nemělo hrát roli, jakou právní formu má nemocnice, která ji poskytuje. Pokud se stanu senátorem, budu obě zdravotnická zařízení maximálně podporovat. Mladí lidé u nás zůstanou, pokud i v tomto sektoru uvidí kvalitu. Příkladem mohou být například porodnické služby, které jsou pro mladé rodiny velmi důležité.

Samotné nemocnice ovšem poskytují pouze část lékařské péče. Důležitou roli hrají ambulance, například zubaři. Není přece možné, aby naši lidé jezdili za odpovídající péčí mnoho desítek kilometrů. Nedostatek lékařů v horských částech země by mohla řešit podpora medikům, kteří si později zřídí svou praxi právě v méně atraktivních regionech.

V případě zdravotních sester a dalšího nemocničního personálu vidím cestu ve zřízení střední zdravotnické školy přímo u nás v Jeseníku. Pokud by mladí lidé zvažující právě tuto životní cestu nemuseli dojíždět do školy přes hory do Šumperka, případně ještě dále, jistě by se jich pro práci ve zdravotnictví rozhodlo více. Zázemí v podobě okresní nemocnice v Jeseníku máme.

Zdravotnictví je na druhé straně pro náš region také velkou příležitostí. V mém volebním obvodu jsou čtvery lázně. A právě lázeňská péče je příležitostí pro ekonomický rozvoj celé oblasti. Pacient, který v nich bude spokojen, se k nám do regionu vrátí. Buď opět do lázní, tentokrát už třeba jako „samoplátce“, nebo i jako turista putující na zajímavá místa našich dvou okresů.

Lidské zdraví je jedním ze základů spokojeného života. České zdravotnictví je špičkové. Mělo by to platit nejen v případě největších zdravotnických zařízení v zemi, ale i u nás na horách.