Podnikat jsem začal před 25 lety a v současné době mám provozovny na Šumpersku a Jesenicku. Téma podnikání je mi proto velmi blízké a podmínky na Šumpersku a Jesenicku znám velmi dobře.

Podnikatelé na Šumpersku a Jesenicku potřebují dobré dopravní spojení. Znamená to dokončení silnice I/44 a vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem. Bez této klíčové stavby se region v budoucnu těžko obejde. Stejně důležitá je veřejná doprava, konkrétně integrovaný dopravní systém zajišťující rychlé a pohodlné cestování zaměstnanců za prací.

Minulost Šumperska a Jesenicka byla spojena především s průmyslovými podniky. Poznáte to podle výrobních hal s komíny, které ještě dnes stojí takřka v každé obci. Je tu tedy silná tradice, na kterou je možné navazovat. Našemu regionu by nejvíce slušely malé a střední podniky, případně klasické živnostenské podnikání. Naopak jako neúčelné vidím budování velkých montoven, které může časem majitel bez varování ze dne na den přestěhovat jinam, například do států s nižšími mzdovými náklady.

Náš region byl vždy spojen s průmyslem využívajícím zdejší surovinové zdroje. Firmy, které se zaměří na zpracování dřeva nebo kamene, by měly mít možnost dosáhnout daňové úlevy. Podporu si zaslouží i také podnikatelé přinášející do regionu výrobu s vyšší přidanou hodnotou, kteří zaměstnají mladé lidi a budou jim umět nabídnout vyšší platy.

Podnikatelé se naopak zcela obejdou bez EET a takzvaných kontrolních hlášení. Stát by neměl přenášet svou povinnost vybírat daně na podnikatele tím, že je neúměrně zatíží složitou agendou.